فرماندار اهواز هم نتوانست جواب مطالبات مردم را بدهد

فرماندار اهواز هم نتوانست کاری کند⁉️

اسماعیل ارزانی، فرماندار اهواز در میان تجمع کنندگان حضور پیدا کرد و خواهان حضور 20 نماینده از جمعیت در جلسه استاندار و معاون وزیر نیرو شد که شرکت کنندگان نپذیرفتند و مردم با شعار فرماندار شيرازي نمي خوايم نمي خوايم جوابش را دادند.