عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

فرماندار اهواز هم نتوانست جواب مطالبات مردم را بدهد

فرماندار اهواز هم نتوانست کاری کند⁉️

اسماعیل ارزانی، فرماندار اهواز در میان تجمع کنندگان حضور پیدا کرد و خواهان حضور 20 نماینده از جمعیت در جلسه استاندار و معاون وزیر نیرو شد که شرکت کنندگان نپذیرفتند و مردم با شعار فرماندار شيرازي نمي خوايم نمي خوايم جوابش را دادند.