خبرگر: محاکمه قالیباف یک خواسته ملی است. عیاران معیشت

بعد از قتل رفسنجانی توسط هیات حاکمه ولایت فقیه و انعکاس  اخبار آن ، بیت رهبری وسیعا زیر پرسش رفت، حکومت با هماهنگی سپاه ، قالیباف ، بنیاد مستضعفان وبیت رهبری تصمیم گرفتند که پروژه از قبل طراحی شده نابودی پلاسکو را جلو بیاندازند. برای تحت تاثیر قرار دان بحران قتل  رفسنجانی  حکومت دستور انفجار ونابودی پلاسکو را با کشتار بیش از 276 نفر از هم میهنان ما کلید زد. که اکثریت ان کارگران وتولید کننده گان پلاسکو وکارگران اتش نشانی بودند. لذا جوانان میهن وعیاران معیشت تا جای ممکن سعی می کنند درخواست ملی محاکمه قالیباف را در کوی وبرزن در سراسر کشور مطرح کنند.  عیاران معیشت اعتقاد دارندبا محاکمه قالیباف پرونده قتل رفسنجانی ودیگر جنایات حکومتی روی میز قضاوت مردم و تاریخ  قرار خواهد گرفت.